Cynghorwyr

Mrs Katherine Owen - Clerc y Dre
Cyngor Tref Frenhinol Caernarfon
Ffôn: 01286 672943
Ffacs: 01286 676392

Cyng W Roy Owen (Annibynnol)
39 Maes Meddyg
Gallt Y Sil
Caernarfon
Ffôn: 01286 672618

 

Cyng Eiriona Rees Hughes (Annibynnol)
18 Tithebarn Street
Caernarfon
LL55 2RF
Ffôn: 01286 676782
Ffôn Symudol: 078544770569

 

Cyng Menna Wyn Thomas (Plaid Cymru)
22 Ffordd Newydd
Caernarfon
LL55 2PU
Ffôn: 01286 671214

 

Cyng Tecwyn Thomas (Llafur)
7 Constantine Terrace
Caernarfon
LL55 2HL
Ffôn: 01286 673473

Cyng William Lloyd Davies (Plaid Cymru)
Llanddwyn
10 Ffordd Menai
Caernarfon
LL55 1LF
Ffôn: 01286 671802

 

Cyng Ann Hopcyn (Plaid Cymru )
Pen Y Graig
Ael Y Garth
Caernarfon
LL55 1HA
Ffôn: 01286 674024

 

Cyng Eleri Lovgreen (Plaid Cymru )
Y Clogwyn
Caernarfon
LL55 1HY
Ffôn: 01286 674314

 

Cyng Ioan Ceredig Thomas (Dirprwy Faer) (Plaid Cymru)
Strade
65 Cae Gwyn
Caernarfon
LL55 1LL
Ffôn: 01286 673828
Ffôn Symudol: 07810648647

Cyng W Tudor Owen a Y MAER - Cyng Brenda Owen (Plaid Cymru)
Langdale
2 Uxbridge Square
Caernarfon
LL55 2RE
Ffôn: 01286 672436

 

Cyng Arnold Bohana (Llafur)
5 Bryn Hyfryd
Hendre Park
Caernarfon
Gwynedd
LL55 2UU
Ffôn: 01286 673958

 

Cyng Karen Williams (Annibynnol)
35 Lon Eilian,
Caernarfon
LL55 2EG
Ffôn: 01286 669037

 

Cyng Glyn Thomas (Plaid Cymru)
22 Ffordd Newydd
Caernarfon
LL55 2PU
Ffôn: 01286 671214

Cyng Cemlyn Williams (Plaid Cymru)

Y Bwthyn,
Ffordd Bethel
Caernarfon
LL55 1EB
Ffôn: 01286 674977

 

Cyng Hywel Wyn Roberts (Plaid Cymru)
Rhedynog
Ffordd Bethel
Caernarfon
LL55 1HB
Ffôn: 01286 672757

 

Cyng Glyn Thomas (Llafur)
7 Maes Hyfryd
Caernarfon
Gwynedd
LL55 1DN
Ffôn: 01286 678654

 

Cyng Maria Veronica Sarnacki (Annibynnol)
64 Cae Mur
Caernarfon
Gwynedd
LL55 1DS
Ffôn: 01286 673639