Cyngor Tref Frenhinol Caernarfon
Cyngor Tref Frenhinol Caernarfon
Croeso
poster
 

Cliciwch yma i lawrlwytho llyfryn Trefi Caerog

 
Cylch Cyfeillgarwch Tefi Caerog
 
Gefeillyd a Landerne, Llydaw
 
Gefeillwyd a Trelew Patagonia

Croeso i wefan Cyngor Tref Frenhinol Caernarfon.

Mae’r gwefan yn darparu’r wybodaeth ganlynol i chi, cliciwch ar unrhyw eitem am ragor o wybodaeth os gwelwch yn dda :-Noson Sefydlu Cofiadur Anrhydeddus newydd - 16 Ebrill 2015
Noson Nadoligaidd 2014

Mi fydd y goleuadau Nadolig yn cael eu troi mlaen am 6 Nos Iau 4ydd Rhagfyr 2014

I weld lluniau o'r orymdaith cliciwch ar y linc isod

Dydd Gwyl Dewi

SADWRN MAWRTH 1AF 2014

GORYMDAITH DYDD GWYL DDEWI CAERNARFON

YMGYNUNULL YN MAES PARCIO O DAN MORRISSONS AM 10.00

GWEITHGAREDDAU YN Y CASTELL AM 11.00

YMUNWCH YN Y DIGWYDDIAD HANESYDDOL HWN

MANYLION PELLACH I DDILY

 

 

Os na allwch ddod o hyd i’r wybodaeth yr ydych angen mae croeso i gysylltu gyda ni cliciwch yma.

© Cyngor Tref Frenhinol
Caernarfon, 2007
Adeilad yr Institiwt, Allt y Pafiliwn, Caernarfon, Gwynedd, LL55 1AT
ffôn: 01286 672 943 | ffacs: 01286 676 392
 

Dyluniwyd gan Delwedd

Print Page Marciwch Ni E-bostiwch ni ar clercydref@caernarfontowncouncil.gov.uk Sn wrth ffrind Cylch Cyfeillgarwch Tefi Caerog Cyngor Tref Frenhinol Caernarfon