Croeso i Wefan Newydd Cyngor Tref Frenhinol Caernarfon


Gobeithio fydd yn ffynhonell werthfawr o wybodaeth ichi.

Er mwyn ei symleiddio rydym wedi creu 2 pennawd
Felly ar gyfer unrhyw beth i wneud a materion y Cyngor cliciwch ar – Cyngor
ac ar gyfer unrhyw wybodaeth am y dref ei hun gan cynnwys digwyddiadau cliciwch ar – Caernarfon

 


Newyddion Diweddaraf


Gŵyl y Glaniad

poster mimosa Cawsom fflashmob ar Faes Caernarfon bore Sadwrn 25 Orffennaf wedi'i drefnu gan Cyngor Tref Caernarfon. Oherwydd y cysylltiadau rhwng Caernarfon a'r Wladfa, roeddem yn nodi 150 ers y glanio ym Mae Newydd, Patagonia gan yr Arloeswyr cyntaf:
(i) Y cyfarfod cyntaf i drafod yr ymfudo wedi'i gynnal yng nghapel Engedi Caernarfon;
(ii) Trelew wedi'i henwi ar ôl Lewis Jones oedd yn hannu o Gaernarfon;
(iii) Cyngor Tref Caernarfon wedi Gefeillio gyda Chyngor Trelew y llynedd.

Bwriad y fflashmob oedd ail-greu taith y Mimosa a chanu’r emynau canlynol wrth dramwyo'r Maes: Diolch i Ti yr Hollalluog Dduw, Ar Fôr Tymhestlog Teithio 'Rwyf, Dyma Gariad Fel y Moroedd a Calon Lân.

Roedd aelodau tri chôr o'r dref wedi dod at ei gilydd i berfformio gyda rhyw 50 o gantorion yn perfformio ac aelodau'r cyhoedd yn ymuno yn yr emyn olaf.

Cliciwch yma i weld y fideo

Cliciwch yma am bamffled gwybodaeth


Cyflwyno Strapiau Offerynnol i Fand Llanrug

llunDirprwy Faer Cynghorydd Brenda Owen yn cyflwyno strapiau offerynnol (instrument carrying straps) i Band Llanrug 26/07/2015 gan ddiolch i'r Band am eu cefnogaeth a dymunwn bob lwc iddynt yn yr Eisteddfod Genedlaethol.

I weld mwy o luniau - cliciwch ymaNoson Sefydlu'r Maer 2015

llunMai 21ain 2015

I weld mwy o luniau - cliciwch yma

Tref Frenhinol Caernarfon - Rhaglen Seremoni Sefydlu’r Maer

llunDydd Iau, Mai 21ain, 2015
Am 6.00 o’r gloch yr hwyr

Rhaglen - cliciwch yma
Noson Sefydlu Cofiadur Anrhydeddus newydd - 16 Ebrill 2015

llunNoson Sefydlu Cofiadur Anrhydeddus newydd

I weld mwy o luniau - cliciwch yma
 

>>> mwy o newyddion...