Croeso i Wefan Newydd Cyngor Tref Frenhinol Caernarfon


Gobeithio fydd yn ffynhonell werthfawr o wybodaeth ichi.

Er mwyn ei symleiddio rydym wedi creu 2 pennawd
Felly ar gyfer unrhyw beth i wneud a materion y Cyngor cliciwch ar – Cyngor
ac ar gyfer unrhyw wybodaeth am y dref ei hun gan cynnwys digwyddiadau cliciwch ar – Caernarfon

 


Newyddion Diweddaraf


Canlyniadau Etholiad

Ward Cadnant - dim etholiad

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth


Rhybudd Etholiad Arfon Gwynedd

posterDydd Iau 4ydd Mai 2017

Etholiad Cynghorwyr Sir - cliciwch yma

Etholiad Cynghorwyr Cymuned - cliciwch yma

Gorymdaith Dydd Gŵyl Dewi 2017

Diolch i Phil am y fideo.

Cliciwch yma i weld lluniau


Gorymdaith Gŵyl Ddewi Caernarfon

posterDydd Mercher 1af Mawrth 2017

12.30 Ymgynnull wrth Swyddfa’r Harbwrfeistr
13.00 ar Y Maes

Mwy o wybodaeth - cliciwch yma


CYSTADLEUAETH FFENESTRI SIOPAU a TAI NADOLIG - 2016

nadolig 2016Manwerthiant

1. Dodrefn Perkins - Stryd Porth Mawr
2. Seren Fach - Stryd Bangor
3. Eclectika - Twll yn y Wal

nadolig 2016Dim Manwerthiant

1. Oakmere Plumbing - Lôn Santes Helen
2. Paulas - Stryd Bangor
3. Blades - Stryd Fawr

nadolig 2016Bwyd a Diod

1. Ty Siocled - Stryd y Plas
2. Scoops - Stryd y Plas
3. Caffi Grey Thomas - Pendeich

Cwpan Sialens Siambr Fasnach

Arddangosfa Orau
Oakmere Plumbing - Lôn Santes Helen

Genedigaeth Gorau
Dodrefn Perkins - Stryd Porth Mawr

nadolig 2016Tŷ Addurnedig Gorau

Cyntaf - 18 Lôn Cefn Ddu
Ail - 21 Cefn Hendre
Trydydd - 9 Ffordd Wern

nadolig 2016Gwely a Brecwast Addurnedig Gorau

Cyntaf - Bron Menai - Stryd Bangor
Ail - Menai Bank House Hotel - Ffordd Gogledd
Trydydd - Cartref - 23 Stryd y Farchnad>>> mwy o newyddion...