Cyngor Tref Frenhinol Caernarfon
Cyngor Tref Frenhinol Caernarfon
Croeso
Cylch Cyfeillgarwch Tefi Caerog
 
Gefeillyd a Landerne, Llydaw

Croeso i wefan Cyngor Tref Frenhinol Caernarfon.

Mae’r gwefan yn darparu’r wybodaeth ganlynol i chi, cliciwch ar unrhyw eitem am ragor o wybodaeth os gwelwch yn dda :-

Lionel W Brabazon Rees

Mi fydd Y Maer yn gosod torch er cof am Lionel W Brabazon Rees V.C 1884-1955 wrth y plac er cof amdano bore Sul Medi 28 am 11yb i gofio dyddiad ei farwolaeth

(mae'r plac ar wal y promenad ger y Clwb hwylio Brenhinol Cymreig)

Ennillwyr Cystadleuaeth Gerddi Cyngor Tref 2014

Cystadleuaeth Gwely a Brecwast

 

Cystadleuaeth Cwpan Fron Goch

Cystadleuaeth Busnesau

 

Enillydd y Cwpan Sialens

 

Basged Flodau orau

 

Cwpan Trefor Jones

 

 

Cwpan Castle Fire Brick

Cwpan Kaylor

 

 

Ymweliad Maer a Thrigolion Trelew Mai 2014

I weld lluniau o'r orymdaith cliciwch ar y linc isod

Dydd Gwyl Dewi

SADWRN MAWRTH 1AF 2014

GORYMDAITH DYDD GWYL DDEWI CAERNARFON

YMGYNUNULL YN MAES PARCIO O DAN MORRISSONS AM 10.00

GWEITHGAREDDAU YN Y CASTELL AM 11.00

YMUNWCH YN Y DIGWYDDIAD HANESYDDOL HWN

MANYLION PELLACH I DDILY

 

 

Os na allwch ddod o hyd i’r wybodaeth yr ydych angen mae croeso i gysylltu gyda ni cliciwch yma.

© Cyngor Tref Frenhinol
Caernarfon, 2007
Adeilad yr Institiwt, Allt y Pafiliwn, Caernarfon, Gwynedd, LL55 1AT
ffôn: 01286 672 943 | ffacs: 01286 676 392
 

Dyluniwyd gan Delwedd

Print Page Marciwch Ni E-bostiwch ni ar clercydref@caernarfontowncouncil.gov.uk Sn wrth ffrind Cylch Cyfeillgarwch Tefi Caerog Cyngor Tref Frenhinol Caernarfon